System TN250 - medené mazivo (400 ml)

System TN250 - medené mazivo (400 ml)

-32%

Výrobca: AREXONS Kód produktu: 4250

Pôvodná cena 10,50 €. Ušetríte 32% (3,40 €) 7,10 €
Skladom
Ks

Výrobca: AREXONS Kód produktu: 4250

Mazivo obsahujúce medené častice. Chráni závity pred koróziou, zadretím, opotrebením. Pre šróby, príruby, spojky vznetových motorov, chemických čerpadiel, šróby motorov , šróbov a kĺbov čerpadiel oleja pri vysokej teplote, káble, čerpadlá, príruby železa, zliatiny, ocele, hliníku, medi, mosadze. Odolné voči praniu v roztoku chloridu sodného. Inertného plynu (propán, bután, freónov, dusík). Odolné voči vysokým teplotám (až do + 1100 ° C), uľahčuje demontáž a opravy a umožňuje opätovné použitie ošetřených plôch. Zvyšuje držanie tlaku a teploty z vytvarovaného tesnenia, pokiaľ sa nastrieka po oboch stranách. Po použití obráťte nádobku a striekajte do tej doby až vyjde len plyn.

R 12 – Extrémne horľavý

R 38 – Dráždi kožu

R 50/53 – Vysoko toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí

R 67 – Vdychovanie pár môže spôsobiť ospalosť a závrate

S 46 – Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu 

S 56- Zneškodnite tento materiál a jeho obal v zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady.