New Airtech - vôňa balsamic (7 ml)

-100%

Kód produktu: 1819Doprava a platba

Štandardná cena 3,20 €. Ušetríte 100% (3,20 €) 0 €

Ks

Kód produktu: 1819Doprava a platba

Dlhotrvajúca vôňa - design by Pininfarina Návod na použitie: 1. odstrániť ochrannú fóliu, 2. zacvaknutím vsunúť do obalu, 3. úchytným zobáčikom umiestniť na vetraciu mriežku palubnej dosky (horizontálne – vertikálne) Upozornenie: S 2 – Uchovávajte mimo dosahu detí S 37 – Používajte vhodné ochranné rukavice S 46 – Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu S 61 – Zabráňte úniku do životného prostredia. Riaďte sa pokynmi alebo bezpečnostnými kartami R 36/38 – Dráždi oči a kožu R 43 – Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s kožou R 51/53 - Toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí