MOBILITH SHC 007 balenie 16 kg


Mobilith SHC 007 je plastické mazivo konzistenčného stupňa NLGI 00 / ISO VG 460 na báze syntetickej kvapaliny
PAO. Má odporúčaný rozsah prevádzkovej teploty od –50°C do 180°C s príslušnými intervalmi premazania. Používa sa hlavne do nábojov kolies vysoko zaťažených nákladných vlečných prívesov. Takisto sa dobre hodí do prevodových skríň, ktoré sú vystavené vysokým teplotám, kde bežné polokvapalné mazivá nezaručujú prijateľnú životnosť maziva.
Plastické mazivá Mobilith SHC sú výrobky vynikajúcej kvality určené pre široký rozsah aplikácií v zariadeniach prevádzkovaných pri extrémnych teplotách. Spájajú v sebe jedinečné vlastnosti polyalfaolefínového (PAO) syntetického základového oleja s vlastnosťami vysoko kvalitného spevňovadla na báze lítneho komplexu.
Bezvoskový charakter oleja na báze PAO a nízky súčiniteľ trenia (v porovnaní s minerálnymi olejmi) poskytujú vynikajúcu čerpateľnosť pri nízkych teplotách a znižujú pasívne odpory pri štartovaní a v prevádzke. Tieto výrobky ponúkajú významné energetické úspory a dokážu znížiť prevádzkové teploty zaťažených oblastí valivých  ložísk. Spevňovadlo s lítnym komplexom prispieva k mimoriadnej priľnavosti, štrukturálnej stabilite a odolnosti voči vode. Mazivá majú vysokú úroveň chemickej stability a sú vyrobené s použitím špeciálnej kombinácie aditív za účelom dosiahnutia výbornej ochrany proti opotrebeniu, hrdzaveniu a korózii pri vysokých a nízkych teplotách. Rad plastických mazív Mobilith SHC je dostupná v siedmich triedach, ktoré sa v líšia viskozitou základového oleja od ISO VG 100 do 1500 a konzistenčným stupňom NLGI od 2 do 00. Skupi­na mazív Mobilith
SHC sa používa v najrôznejších aplikáciách a vo veľkom rozsahu prevádzkových teplôt v závislosti od zvolenej triedy. Používajú sa nielen v mnohých priemyselných zariadeniach, ale môžeme ich často nájsť aj v automobilovej, lodnej doprave a letectve. Skupina mazív Mobilith
SHC sa stala vyhľadávaným produktom pre mnohých užívateľov v rôznych priemyselných odvetviach na celom svete. Ich dobré meno sa odvíja od vynikajúcej kvality, spoľahlivosti, univerzálnosti a výkonnosti, ktorú poskytujú.
Vlastnosti a výhody
Oleje a plastické mazivá Mobil SHC sú uznávané a oceňované na celom svete pre svoju inováciu a mimoriadnu výkonnosť. Tieto výrobky na molekulárnom syntetickom základe, zavedené výskumníkmi
ExxonMobil, predstavujú neustály záväzok využívania pokrokovej technológie pre dodávanie mimoriadnych výrobkov. Kľúčovú úlohu pri vývoji mazív Mobilith SHC je úzka spolupráca s významnými výrobcami zariadení za účelom zabezpečenia toho, aby ponuka našich  produktov poskytovala mimoriadnu výkonnosť v neustále sa rozvíjajúcich a náročnejších priemyselných zariadeniach. Spo­luráca s výrobcami zariadení nám pomáha potvrdiť výsledky našich vlastných laborátornych testov, ktoré preukazjú mimoriadnu výkonnosť mazív radu
Mobilith SHC. K úžitkovým vlastnostiam patrí predĺžená životnosť maziva, zvýšená ochrana ložísk a predĺženie ich životnosti, široký tepelný rozsah aplikácie a predpoklady na zvýšenie mechanickej účinnosti a úspora energie. Na potlačenie vysokej teploty, ktorej je vystavený olej, vedeckí pracovníci vybrali pre skupinu mazív Mobilith SHC patentované základové oleje na syntetickej báze, pretože majú mimoriadnu schopnosť tepelnej a oxidačnej stability a umožňujú vystavenie maziva vysokým teplotám. Technológia použitého spevňovadla s lítnym komplexom a špecifické aditíva vedú k splneniu požiadavky zo strany moderných papierenských strojov.
Použitie
Podmienky použitia: Skupina mazív Mobilith
SHC je zlučiteľná s väčšinou produktov na báze minerálnych olejov, avšak prímesi môžu zmenšiť ich účinnosť. Preto sa odporúča celkové vyčistenie pred prechodom na výrobky radu Mobilith
SHC za účelom dosiahnutia maximálnej výkonnosti.
VLASTNOSŤ
HODNOTA
NLGI Stupeň 00
Typ zpevňovadla
Lithium Complex
Farba, vizuál. červená
Viskozita základového oleja, ASTM D 445 cSt @ 40°C 460
Penetrácia, ASTM D217 worked, 60×, mm/10 415
Bod zkvapnutia, ASTM D 2265, °C (°F) 250

Výrobca: MOBILKód produktu: 1451162Doprava a platba

290 €

ks

Mobilith SHC 007 je plastické mazivo konzistenčného stupňa NLGI 00 / ISO VG 460 na báze syntetickej kvapaliny
PAO. Má odporúčaný rozsah prevádzkovej teploty od –50°C do 180°C s príslušnými intervalmi premazania. Používa sa hlavne do nábojov kolies vysoko zaťažených nákladných vlečných prívesov. Takisto sa dobre hodí do prevodových skríň, ktoré sú vystavené vysokým teplotám, kde bežné polokvapalné mazivá nezaručujú prijateľnú životnosť maziva.
Plastické mazivá Mobilith SHC sú výrobky vynikajúcej kvality určené pre široký rozsah aplikácií v zariadeniach prevádzkovaných pri extrémnych teplotách. Spájajú v sebe jedinečné vlastnosti polyalfaolefínového (PAO) syntetického základového oleja s vlastnosťami vysoko kvalitného spevňovadla na báze lítneho komplexu.
Bezvoskový charakter oleja na báze PAO a nízky súčiniteľ trenia (v porovnaní s minerálnymi olejmi) poskytujú vynikajúcu čerpateľnosť pri nízkych teplotách a znižujú pasívne odpory pri štartovaní a v prevádzke. Tieto výrobky ponúkajú významné energetické úspory a dokážu znížiť prevádzkové teploty zaťažených oblastí valivých  ložísk. Spevňovadlo s lítnym komplexom prispieva k mimoriadnej priľnavosti, štrukturálnej stabilite a odolnosti voči vode. Mazivá majú vysokú úroveň chemickej stability a sú vyrobené s použitím špeciálnej kombinácie aditív za účelom dosiahnutia výbornej ochrany proti opotrebeniu, hrdzaveniu a korózii pri vysokých a nízkych teplotách. Rad plastických mazív Mobilith SHC je dostupná v siedmich triedach, ktoré sa v líšia viskozitou základového oleja od ISO VG 100 do 1500 a konzistenčným stupňom NLGI od 2 do 00. Skupi­na mazív Mobilith
SHC sa používa v najrôznejších aplikáciách a vo veľkom rozsahu prevádzkových teplôt v závislosti od zvolenej triedy. Používajú sa nielen v mnohých priemyselných zariadeniach, ale môžeme ich často nájsť aj v automobilovej, lodnej doprave a letectve. Skupina mazív Mobilith
SHC sa stala vyhľadávaným produktom pre mnohých užívateľov v rôznych priemyselných odvetviach na celom svete. Ich dobré meno sa odvíja od vynikajúcej kvality, spoľahlivosti, univerzálnosti a výkonnosti, ktorú poskytujú.
Vlastnosti a výhody
Oleje a plastické mazivá Mobil SHC sú uznávané a oceňované na celom svete pre svoju inováciu a mimoriadnu výkonnosť. Tieto výrobky na molekulárnom syntetickom základe, zavedené výskumníkmi
ExxonMobil, predstavujú neustály záväzok využívania pokrokovej technológie pre dodávanie mimoriadnych výrobkov. Kľúčovú úlohu pri vývoji mazív Mobilith SHC je úzka spolupráca s významnými výrobcami zariadení za účelom zabezpečenia toho, aby ponuka našich  produktov poskytovala mimoriadnu výkonnosť v neustále sa rozvíjajúcich a náročnejších priemyselných zariadeniach. Spo­luráca s výrobcami zariadení nám pomáha potvrdiť výsledky našich vlastných laborátornych testov, ktoré preukazjú mimoriadnu výkonnosť mazív radu
Mobilith SHC. K úžitkovým vlastnostiam patrí predĺžená životnosť maziva, zvýšená ochrana ložísk a predĺženie ich životnosti, široký tepelný rozsah aplikácie a predpoklady na zvýšenie mechanickej účinnosti a úspora energie. Na potlačenie vysokej teploty, ktorej je vystavený olej, vedeckí pracovníci vybrali pre skupinu mazív Mobilith SHC patentované základové oleje na syntetickej báze, pretože majú mimoriadnu schopnosť tepelnej a oxidačnej stability a umožňujú vystavenie maziva vysokým teplotám. Technológia použitého spevňovadla s lítnym komplexom a špecifické aditíva vedú k splneniu požiadavky zo strany moderných papierenských strojov.
Použitie
Podmienky použitia: Skupina mazív Mobilith
SHC je zlučiteľná s väčšinou produktov na báze minerálnych olejov, avšak prímesi môžu zmenšiť ich účinnosť. Preto sa odporúča celkové vyčistenie pred prechodom na výrobky radu Mobilith
SHC za účelom dosiahnutia maximálnej výkonnosti.
VLASTNOSŤ
HODNOTA
NLGI Stupeň 00
Typ zpevňovadla
Lithium Complex
Farba, vizuál. červená
Viskozita základového oleja, ASTM D 445 cSt @ 40°C 460
Penetrácia, ASTM D217 worked, 60×, mm/10 415
Bod zkvapnutia, ASTM D 2265, °C (°F) 250

Výrobca: MOBILKód produktu: 1451162Doprava a platba