Akros Freeze 20L

-100%


Výrobca: PETRONAS. Kód produktu: 76719RY1EU

0 € s DPH

Skladom u dodávateľa
l
Ochranná nemrznúca zmes. Zaisťuje maximálnu ochranu komponentov v chladiacom systéme traktorov a poľnohospodárskych strojov. Pripravené k okamžitému použitiu. NERIEDIŤ! Obsahuje etylén glykol. Upozornenie: R 22: zdraviu škodlivý pri požití S 2: uchovávajte mimo dosahu detí S 13: uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív S 24/25: zamedzte styku s kožou a očami S 46: pri požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Likvidácia: Použitý olej a obal patrí do zberu v súlade so zákonom o odpadoch. Motorový olej obsahuje látky poškodzujúce akosť a zdravotnú nezávadnosť vôd.

Diskusia

Máte otázku?

Kontaktujte nás!