Akros Freeze 20L

Obrázok
Obrázok
-100%
Cena
0 €

Štandardná cena
3,10 €

Ušetríte
100% (3,10 €)

Výrobca

Kód produktu
76719RY1EU

l
Ochranná nemrznúca zmes. Zaisťuje maximálnu ochranu komponentov v chladiacom systéme traktorov a poľnohospodárskych strojov. Pripravené k okamžitému použitiu. NERIEDIŤ! Obsahuje etylén glykol. Upozornenie: R 22: zdraviu škodlivý pri požití S 2: uchovávajte mimo dosahu detí S 13: uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív S 24/25: zamedzte styku s kožou a očami S 46: pri požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Likvidácia: Použitý olej a obal patrí do zberu v súlade so zákonom o odpadoch. Motorový olej obsahuje látky poškodzujúce akosť a zdravotnú nezávadnosť vôd.