AdBlue s nalievacím hrdlom 10 l

AdBlue s nalievacím hrdlom 10 l


AdBlue je vysoko cistá bezfarebná kvapalina. Obsahuje demineralizovanú vodu a mocovinu (32,5 %). AdBlue sa používa u naftových motorov a mimo územia Európy je známe pod názvami ako DEF, ARLA 32 alebo aj AUS 32.
Hlavnou aktívnou zložkou AdBlue je cpavok. Ten sa vytvára chemicky pri hydrolýze automobilovej mocoviny, ktorá je základnou surovinou AdBlue. Mocovina sa taktiež využíva pri výrobe hnojív a v mnohých dalších prípadoch.
AdBlue sa u naftových motoroch používa spolu s technológiou SCR. Táto technológia (Selective Catalytic Reduction – selektívna katalytická redukcia) znižuje obsah škodlivých emisií (NOx).
AdBlue sa vstrekuje do katalyzátoru systému SCR, kde vyvoláva chemickú reakciu s cpavkom. Pri tejto chemickej reakcii sa toxické oxidy dusíku (NOx) premenia na dusík (N2) a vodnú paru (H2O).
Vodná pára a dusík sú prirodzene sa vyskytujúce plyny, ktoré nie sú pre životné prostredie nijak škodlivé.

Kód produktu: 20782

19,10 €
Skladom
ks

AdBlue je vysoko cistá bezfarebná kvapalina. Obsahuje demineralizovanú vodu a mocovinu (32,5 %). AdBlue sa používa u naftových motorov a mimo územia Európy je známe pod názvami ako DEF, ARLA 32 alebo aj AUS 32.
Hlavnou aktívnou zložkou AdBlue je cpavok. Ten sa vytvára chemicky pri hydrolýze automobilovej mocoviny, ktorá je základnou surovinou AdBlue. Mocovina sa taktiež využíva pri výrobe hnojív a v mnohých dalších prípadoch.
AdBlue sa u naftových motoroch používa spolu s technológiou SCR. Táto technológia (Selective Catalytic Reduction – selektívna katalytická redukcia) znižuje obsah škodlivých emisií (NOx).
AdBlue sa vstrekuje do katalyzátoru systému SCR, kde vyvoláva chemickú reakciu s cpavkom. Pri tejto chemickej reakcii sa toxické oxidy dusíku (NOx) premenia na dusík (N2) a vodnú paru (H2O).
Vodná pára a dusík sú prirodzene sa vyskytujúce plyny, ktoré nie sú pre životné prostredie nijak škodlivé.

Kód produktu: 20782